Вие сте наскоро завършил своето образование?

  • От индустриална дисциплина (механика, електротехника, електроника, производство): След като преминете задълбочено обучение по PLM методологията и организационните софтуерни продукти, станете част от Иненсия като PLM Анализатор и участвайте в спецификацията, конфигурирането, квалифицирането и обучението, необходими на нашите бизнес клиенти.
  • От ИТ дисциплина : След задълбочено обучение в областта на организационните софтуерни продукти и инструменти за разработка, станете част от Иненсия като PLM Програмист и участвайте в проекти за персонализиране и интегриране на приложения в бизнес среда.
  • След като натрупате няколко години опит ще можете да достигнете нивото на  PLM Application Architect и ще имате възможност да поемете водеща роля в различни амбициозни проекти за трансформация!