ИНЕНСИА Цифрови индустриални услуги

ИНЕНСИЯ е новосъздадена европейска компания, специализирана в предоставянето на консултации и услуги за дигитализация на процесите в индустрията. Нашият международен  екип е с дългогодишен опит в  областта на управлението на жизнения цикъл на продуктите и е участвал в множество проекти свързани с дигитализация на процесите.