ИНЕНСИА Цифрови индустриални услуги ИНЕНСИЯ е европейска компания, специализирана в предоставянето на консултации и услуги за дигитализация на процесите в индустрията. Нашият международен  екип е с дългогодишен опит в  областта на управлението на жизнения цикъл на продуктите (PLM), системи за управление на производството (MES) и е участвал в множество проекти свързани с дигитализация на процесите.